Intervju z Dominikom Matkovićem, pripravnikom pri Mednarodnem centru za množično financiranje (ICFC)

Za začetek pogovora se predstavite našim bralcem.

Moje ime je Dominik Matković in sem podiplomski študent mednarodnih odnosov in diplomacije na mednarodni univerzi Libertas. Že od mladosti sem zelo radoveden in proaktiven, željan novih znanj in izkušenj, delaven in zanesljiv. Vsak trenutek, čas, priložnost in potencial, ki so mi na voljo, poskušam izkoristiti na najboljši možni način. V prostem času rada berem in se učim o različnih temah - od družbenih do naravnih smeri.

Leta 2012 sem imela težko obdobje, ker sem dobila cisto na epifizi. Po operaciji spomladi 2013 in okrevanju sem z odličnim uspehom nadaljeval izobraževanje. Ta izkušnja me je utrdila in okrepila. Na življenje sem začel gledati drugače. Postala sem oseba, ki na vse v življenju gleda pozitivno in skuša iz vsake situacije potegniti najboljše, saj je življenje sestavljeno iz naših izkušenj, vzponov in padcev. Postal sem borec. Na vsako oviro in težavo gledam kot na izziv zase, priložnost za svoj napredek, medtem ko neuspeh vidim kot dragoceno izkušnjo, iz katere se lahko kaj naučim. Priložnosti za samouresničitev uporabljam vsak dan, saj verjamem, da s svojim trudom, delom, učenjem ter izmenjavo idej, mnenj in izkušenj prispevamo k vsakodnevni odločitvi skupnosti, da se gradimo in izpopolnjujemo. Tako lahko s svojim zgledom pomagamo vplivati na druge, da bi korak za korakom gradili harmonično družbo.

Kako je prišlo do izbire študija mednarodnih odnosov in diplomacije in kako ocenjujete svoj študij na univerzi Libertas?

Predvsem me je zanimanje za mednarodne odnose pripeljalo do izbire študija mednarodnih odnosov in diplomacije na mednarodni univerzi Libertas. Na univerzi sem se vedno počutila "kot doma". Libertas mi je istočasno odprl oči in številna vrata oziroma priložnosti. Predavanja so bila navdihujoča. Veliko sem se naučila, izpopolnila obstoječe in pridobila nove veščine ter odkrila stvari o sebi, ki se jih nisem zavedala.

V katere dejavnosti na univerzi ste vključeni?

Na univerzi sem zelo angažiran in sodelujem pri številnih dejavnostih. Pri nekaterih predmetih sem demonstrator pri izvajanju učnega procesa. Sem operativni urednik univerzitetnega časopisa ter sodelujem pri organizaciji in izvedbi forumov in konferenc na univerzi, kot so "State (In)Stability: (Ne)stabilnost države: preteklost, sedanjost, prihodnje perspektive za nacionalno državo". Kot član Študentske organizacije zastopam študente, vodim pa tudi Komisijo za kakovost, katere namen je olajšati komunikacijo med študenti, profesorji in upravo za reševanje aktualnih vprašanj in izboljšanje razmer na univerzi. S krajšim delovnim časom opravljam naloge za Univerzitetni karierni center, ki pokrivajo marketinške in administrativne naloge.

V katerih drugih združenjih sodelujete kot aktivni član?

Sem član in udeleženec dejavnosti Mladinskega združenja za strateško obvladovanje tveganj in kriz (regionalna študentska mreža), ki sodeluje s partnerskimi in sorodnimi organizacijami, kot so Združeni narodi, Evropski center za mir in razvoj, institucije iz Velike Britanije, Francije, Kitajske, Italije itd. Sem član Hrvaškega združenja za mednarodne študije (HUMS); sodelujem na dogodkih ter pišem strokovne analize in recenzije o mednarodnih odnosih z interdisciplinarnim pristopom. Opravljala sem prakso v zagrebški pisarni fundacije Hanns Seidel Stiftung in aktivno sodelovala pri dogovarjanju in razpravi na forumu Umetna inteligenca in upravljanje varnosti v sodobnih mednarodnih zadevah, ki je potekal 16. in 17. februarja 2023 v Zagrebu. Sem tudi član Evropskega mladinskega parlamenta Hrvaške (EPMH) in sodelujem pri dejavnostih Mladinskega združenja za Atlantsko pogodbo Hrvaške (YATA Hrvaška).

Ste pripravnik pri Centru za socialne inovacije in trajnostni razvoj (CEDIOR) in Mednarodnem centru za množično financiranje (ICFC). Predstavite nam delo Cediorja in ICFC ter svojo vlogo.

Lani sem se vključil v delo Mednarodnega centra za množično financiranje (ICFC) in Centra za socialne inovacije in trajnostni razvoj (CEDIOR) pod vodstvom Zorana Rajna, predsednika skupine CEDIOR, katerega delo je mednarodno priznano. Skupina se ukvarja z več dejavnostmi na področju socialnih inovacij, socialnega podjetništva in inovativnih modelov financiranja projektov, zlasti množičnega financiranja.

Glede na kompleksnost in interdisciplinarnost množičnega financiranja ter dejstvo, da je diplomacija moj poklic, je delo v Mednarodnem centru za množično financiranje (ICFC) moj največji izziv doslej. Je tudi izjemna priložnost za povezovanje diplomacije in podjetništva, saj so finance jezik ekonomije, gospodarski napredek pa je eden od temeljnih ciljev diplomacije.

Kot pripravnica in predstavnica Centra sodelujem na mednarodnih forumih, kjer promoviram in potrjujem množično financiranje kot inovativen model financiranja. Poleg tega vzpostavljam stike in odnose s potencialnimi strankami in partnerji - podjetji, nevladnimi organizacijami, javnimi organi, izobraževalnimi ustanovami in finančnimi institucijami - za pripravo in izvajanje kampanj množičnega financiranja, organiziram usposabljanja in delavnice o množičnem financiranju ter razvijam inovativne javne politike in programe za financiranje projektov s pomočjo množičnega financiranja.

Prav tako spodbujam izobraževalni projekt Crowdfunding in schools, ki je namenjen študentom in njihovim profesorjem. Po končanem programu se udeleženci naučijo, kako uspešno ustvariti in izvesti kampanjo množičnega financiranja. Spodbujamo jih k sodelovanju pri Crowdfunding Social Challenge - izzivu, katerega cilj je s pomočjo množičnega financiranja rešiti družbeni problem. Cilj vsake šole ali visokošolskega zavoda je, da s podporo platforme za množično financiranje Croinvest.eu izvede vsaj eno kampanjo množičnega financiranja in uspešno reši nekaj družbenih problemov iz svojega okolja. Projekt so zaradi njegove vrednosti prepoznale številne institucije na državni in lokalni ravni, poteka pa pod okriljem ministrstva za znanost in izobraževanje. Poleg množičnega financiranja imajo udeleženci priložnost spoznati tudi druge vire financiranja projektov ter koncepte, kot so socialne inovacije, socialno podjetništvo, trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo. Na koncu prejmejo potrdilo o opravljenem programu, šola ali visokošolski zavod pa certifikat o družbeni odgovornosti - Šola prihodnosti. V kasnejši fazi imajo udeleženci možnost sodelovati na Crowdfunding Case Study Contest, študentskem tekmovanju, prek katerega imajo priložnost delati na spreminjanju konkretnih projektov v kampanje množičnega financiranja. Ekipe, ki so pri tem najuspešnejše, dobijo dragocene nagrade sponzorjev tekmovanja in določen lastniški delež v projektu, s katerim se ukvarjajo.

Opišite nekaj izkušenj z mednarodnih srečanj, na katerih ste predstavljali Cedior in ICFC.

Ukrajino sem obiskal v okviru gospodarske delegacije Vlade Republike Hrvaške in Hrvaške gospodarske zbornice, decembra 2021 pa sem se udeležil hrvaško-ukrajinskega poslovnega foruma. Navdušena sem bila nad velikostjo in bogato dediščino države ter navdušena nad toplim sprejemom in dostopnostjo ljudi. Ukrajinski narod se že od svojega nastanka sooča z globokimi izzivi, a tudi z izjemno voljo in željo po napredku. Konferenca je bila zame nekakšen ognjeni krst, na njej pa sem videl, kako sta diplomacija in poslovanje v praksi videti za zaprtimi vrati. Naučila sem se veliko novega, kar bom lahko uporabila pozneje. Na konferenci in slovesnosti, ki ji je sledila, sem se imel priložnost srečati in pogovarjati s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem, vodjo kabineta predsednika vlade Zvonimirjem Frka-Petešićem, ministrom za zunanje zadeve Gordanom Grlićem Radmanom, hrvaško veleposlanico v Ukrajini Anico Djamić ter predstavniki ukrajinske politične delegacije in gospodarske zbornice.

Pred kratkim sem se udeležil gospodarskega foruma med Evropsko unijo in Afriko (EABF 2022), kjer sem promoviral množično financiranje ter vzpostavil stike in partnerstva s številnimi afriškimi podjetji, organizacijami, institucijami in posamezniki. Prav tako dejavno sodelujem pri Frančiškovem gospodarstvu (EoF), mednarodnem dogodku pod pokroviteljstvom papeža Frančiška, katerega namen je oblikovanje novih gospodarskih modelov, osredotočenih na splošno blaginjo. Septembra se bom v Assisiju udeležil tridnevnega srečanja s papežem, ki bo združilo mlade inovatorje, podjetnike in znanstvenike po vsem svetu.

Vaše sporočilo za konec.

Vsem bi rekel: upajte si spoznavati, spraševati, sanjati in delovati s predanostjo in navdušenjem, kajti kot je rekel Robert Browning: "Človekov domet mora biti večji od dometa njegovih rok, za kaj drugega so nebesa?"

Edinstvena metodologija množičnega financiranja

BFI - DVIG IN VZPON
Preberite več o našem postopku
sl_SISlovenščina