Dispoziții introductive

Proprietarul codului de program (software) și al tuturor mărcilor comerciale ale platformei globale de crowdfunding Bona Fides Invest este Bona Fides Invest, meseria pentru servicii și comerț, proprietar: Zoran Rajn, din Zagreb, Ante Jakšića 10, PIN: 71566243964, iar administratorul platformei în baza Acordului privind serviciile de externalizare este Centrul pentru inovare socială și dezvoltare durabilă (CEDIOR), din Zagreb, Ante Jakšića 10, PIN: 12061569340 (în continuare: administrator). Fiecare persoană care accesează pagina este considerată utilizator al acestei platforme. Un utilizator înregistrat al platformei este considerat a fi un utilizator care, fie în calitate de proprietar de proiect, fie în calitate de investitor într-un proiect prezentat prin intermediul acestei pagini, este înregistrat ca atare în cadrul procedurii de înregistrare prevăzute pe această pagină. Fiecare utilizator acceptă în mod irevocabil toți termenii de utilizare valabili stabiliți unilateral de administrator și declară că este familiarizat cu termenii existenți, că îi înțelege și îi acceptă în totalitate. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste condiții în orice moment. Toate modificările condițiilor de utilizare vor fi publicate pe această pagină, iar pentru toți utilizatorii acestei pagini, acestea vor intra în vigoare în momentul publicării lor. Utilizatorul este obligat să se informeze periodic cu privire la modificările condițiilor de utilizare valabile. Acest site este protejat în toate componentele sale de drepturile de proprietate intelectuală, pe care utilizatorii sunt obligați să le respecte, iar încălcarea acestor drepturi atrage răspunderea în conformitate cu reglementările aplicabile din Republica Croația. Nu este permisă modificarea, duplicarea, distribuirea, vânzarea sau punerea la dispoziție a oricărei părți a acestei pagini sau a software-ului acestei pagini fără acordul administratorului paginii.

Scopul și responsabilitatea în relațiile reciproce dintre utilizatori

Platforma Bona Fides Invest a fost înființată cu scopul de a intermedia între persoanele fizice și juridice care își prezintă propriile proiecte prin intermediul acestui site și investitorii potențiali și reali în aceste proiecte. Toate relațiile care se stabilesc între deținătorii de proiecte și investitori prin intermediul acestui site sunt exclusiv ale acestora, astfel că administratorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciuna dintre aceste părți pentru obligațiile celeilalte părți și nici nu garantează aceste obligații. Fiecare utilizator al acestui site, indiferent de calitatea în care acționează, este de acord ca toate contactele cu alți utilizatori ai acestui site, indiferent de calitatea în care acționează acești alți utilizatori, să aibă loc exclusiv pe răspunderea lor reciprocă, și se renunță pe baza relațiilor reciproce la orice solicitări adresate administratorului site-ului. Toate eventualele litigii care apar între utilizatorii acestui site vor fi rezolvate de către acești utilizatori între ei. Utilizatorilor le este interzis să folosească acest site în scopuri pentru care nu este destinat, precum și în scopuri contrare reglementărilor Republicii Croația și Uniunii Europene, pentru care vor purta răspundere.

Înregistrarea utilizatorului

Pentru ca un utilizator individual al acestui site să poată acționa în calitate de titular de proiect sau de investitor în proiectul prezentat prin intermediul acestui site, este necesar să se înregistreze în mod corespunzător. Procedura de înregistrare este stabilită de administrator și este autorizat să o modifice, dacă este necesar, pentru toți utilizatorii ulteriori care intenționează să se înregistreze. Fiecare utilizator înregistrat trebuie să aibă cel puțin 18 ani și capacitate juridică deplină. Utilizatorii care derulează campanii prin intermediul site-ului, inclusiv toți membrii echipei lor, nu pot fi condamnați sau urmăriți penal pentru nicio infracțiune. Administratorul are dreptul de a solicita accesul la cazierul judiciar al utilizatorului și al membrilor echipei sale. Un utilizator care nu prezintă documentația solicitată în termen de 3 zile lucrătoare va fi exclus. În timpul înregistrării, utilizatorul este obligat să creeze o parolă care să îi protejeze confidențialitatea. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea parolei sale, iar administratorul nu va fi răspunzător față de utilizator pentru daunele cauzate de dispunerea necorespunzătoare și neglijentă a parolei de către utilizatorul însuși. Administratorul își rezervă dreptul de a cere unui utilizator înregistrat să își schimbe parola sau alte date din motive de securitate. Informațiile furnizate administratorului site-ului în timpul procesului de înregistrare constituie, de asemenea, baza pentru determinarea identității utilizatorului, în special în cazul în care este necesar să se determine eventuala responsabilitate a unui utilizator individual. Administratorul, în limita capacităților și a echipamentelor tehnologice de care dispune, va proteja confidențialitatea datelor utilizatorului furnizate în timpul înregistrării și utilizării site-ului.

Exactitatea și caracterul complet al datelor, eliminarea datelor, precum și publicarea și administrarea conținutului

Utilizatorii acestui site sunt obligați să furnizeze în timp util informații corecte și complete administratorului site-ului în timpul înregistrării și în scopul utilizării site-ului, precum și să raporteze în timp util orice modificare a acestor informații. Utilizatorii sunt responsabili față de administratorul site-ului și față de terți pentru exactitatea și caracterul complet al datelor furnizate. Utilizatorii permit administratorului site-ului să utilizeze datele obținute, fără a fi nevoie de aprobarea lor ulterioară, în scopul operării site-ului și, în special, să prelucreze datele obținute, să le transmită terților, să le pună la dispoziția tuturor terților și să le utilizeze în scopul întreținerii și promovării acestui site. Utilizatorii sunt, de asemenea, responsabili față de administratorul site-ului și față de terți pentru conținutul pe care îl publică sau îl pun la dispoziție în cursul utilizării site-ului (postări, anunțuri, mesaje, texte, afișări, fotografii, videoclipuri și alte materiale). Este interzisă publicarea oricărui conținut ilegal și nepotrivit, ceea ce implică, în special, publicarea de date cu caracter personal și de informații despre terți fără consimțământul acestora, adică publicarea de date sau de conținut despre terți într-un mod care cauzează sau poate cauza prejudicii persoanelor respective, în special în ceea ce privește încălcarea drepturilor personalității, a drepturilor de proprietate intelectuală și a normelor de protecție a concurenței, precum și publicarea oricărui conținut care amenință și dăunează activității acestui site. Administratorul nu este responsabil pentru daunele cauzate unei persoane din cauza datelor și conținutului publicat sau pus la dispoziție de către un utilizator individual în contextul utilizării acestui site și nici nu poate garanta acuratețea și verificabilitatea datelor și conținutului publicat sau pus la dispoziție. Administratorul are dreptul de a elimina conținutul ilegal și necorespunzător fără a avertiza în prealabil utilizatorul care a publicat sau a pus la dispoziție un astfel de conținut. Administratorul își rezervă dreptul de a evalua în mod independent ce conținut este considerat ilegal și nepotrivit. Pe lângă eliminarea conținutului ilegal și nepotrivit, administratorul are dreptul de a nu publica sau de a elimina conținutul care, în opinia sa, nu îndeplinește criteriile stabilite de această pagină, adică dacă nu corespunde profilului și scopului de bază al acestei pagini, precum și valorilor etice ale administratorului.

Notificarea utilizatorului

Utilizatorul este de acord să fie informat despre operațiunile site-ului de către administratorul site-ului, prin e-mail sau în alt mod la fel de adecvat, și să i se transmită conținut publicitar. La cererea utilizatorului, astfel de notificări nu îi vor fi transmise acestuia.

Excluderea utilizatorilor

Utilizatorul înregistrat pe acest site poate fi împiedicat, din motive justificate, de a utiliza în continuare site-ul, în special: dacă utilizează site-ul pentru a atinge scopuri ilegale și nepotrivite, dacă abuzează de conținutul și datele puse la dispoziția sa prin înregistrare, dacă atunci când utilizează site-ul încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale administratorului și ale unor terțe părți, dacă utilizarea site-ului prejudiciază în mod clar și cu rea intenție interesele comerciale ale administratorului și în toate celelalte cazuri în care acțiunile sale încalcă acești termeni de utilizare și cauzează daune sau amenință daune și reputația comercială a administratorului și a unor terțe părți. Administratorul își rezervă dreptul de a evalua în mod independent justificarea motivului de excludere a unui utilizator individual. În cazul în care utilizatorul exclus a prezentat o campanie prin intermediul site-ului, campania va fi suspendată, iar toți banii colectați vor fi returnați investitorilor. Contribuțiile investitorilor vor fi reduse cu valoarea costului tranzacției bancare și a tuturor costurilor aferente implementării campaniei.

Negocierea obligațiilor între utilizatori și efectuarea plăților

Atunci când utilizează site-ul și încheie obligații reciproce, utilizatorii sunt obligați să respecte legile și alte reglementări ale Republicii Croația și ale Uniunii Europene. Toate obligațiile bănești dintre utilizatori sunt contractate exclusiv în moneda Euro. Relația obligatorie între utilizatori se creează în momentul în care platforma transferă fondurile investitorilor în contul bancar al titularului de proiect. În procesul de investiție, investitorul, prin selectarea unui anumit model de finanțare, este redirecționat către pagina IPG (Internet Payment Gateway) unde efectuează plata. Investiția este considerată finalizată atunci când investitorul finalizează întreaga procedură de plată prescrisă, adică introduce datele sale personale (nume, prenume, adresă de e-mail și adresă de reședință) și selectează opțiunea "Plătește". După finalizarea investiției, proprietarul proiectului și investitorul vor primi o confirmare a investiției finalizate din partea administratorului pe adresa lor de e-mail, în care se arată modelul de investiție, prețul plătit și datele personale ale investitorului, adică ale proprietarului proiectului. Investitorul își poate retrage sprijinul pentru campanie și poate solicita o rambursare în timpul campaniei.

Alegerea unui model de strângere de fonduri flexibil sau de tip "totul sau nimic

Titularul de proiect este obligat să indice înainte de începerea campaniei dacă aceasta aplică un model de strângere de fonduri flexibil sau "totul sau nimic". În cazul în care titularul de proiect nu evidențiază modelul dorit în descrierea campaniei, se consideră că aceasta aplică un model flexibil. În timpul campaniei, nu este posibil să se modifice modelul selectat. Modelul flexibil de finanțare a campaniei implică faptul că titularul proiectului are dreptul de a păstra toate fondurile colectate, indiferent de succesul campaniei, în timp ce în cazul modelului "totul sau nimic", le păstrează doar dacă campania atinge suma țintă. În cazul în care campania care aplică modelul "totul sau nimic" nu colectează suma țintă, administratorul va returna banii plătiți investitorilor în termen de 15 zile lucrătoare, contribuțiile urmând a fi diminuate cu valoarea costului tranzacției bancare și a comisionului calculat de către furnizorii de servicii de plată de pe platformă, în conformitate cu listele de prețuri valabile ale acestora. În cazul în care proprietarul proiectului decide să încheie campania care utilizează un model de finanțare flexibil, administratorul va calcula taxa pentru implementarea campaniei ca și cum aceasta s-ar fi încheiat în perioada planificată, iar proprietarul proiectului își va asuma responsabilitatea de a returna banii investitorilor. Coproprietarul proiectului sau un membru al echipei care și-a retras ulterior acordul pentru implementarea campaniei este obligat să achite în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmânării cererii de despăgubire toate costurile de publicitate a campaniei, profitul nerealizat în valoare de 5% din cea mai mare sumă țintă menționată în lista de costuri a campaniei, precum și daunele morale. În cazul în care coproprietarul proiectului sau un membru al echipei nu plătește suma solicitată în termenul stabilit, acesta este obligat să plătească o dobândă de întârziere, la care se va aplica cea mai mare rată a dobânzii permisă.

Declinarea răspunderii

Toți utilizatorii utilizează site-ul pe propriul risc. Administratorul platformei nu este responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi legate de utilizarea site-ului, indiferent de cauza și momentul apariției acestora. Utilizatorii site-ului, fie în calitate de proprietar de proiect, investitor sau vizitator, renunță definitiv și complet la orice pretenție de despăgubire sau de orice alt tip împotriva administratorului și a reprezentanților săi legali, angajaților, voluntarilor, membrilor, colaboratorilor externi, partenerilor de afaceri și a tuturor celor care au legătură în orice mod cu persoanele fizice și juridice din Croația și din străinătate. Utilizatorii, indiferent de calitatea lor, sunt singurii responsabili pentru orice daune rezultate și își asumă obligația de a le rezolva față de orice parte vătămată. În cazul în care cineva dă în judecată administratorul sau persoanele fizice și juridice legate în vreun fel de acesta din cauza unui prejudiciu care este în vreun fel legat de utilizarea site-ului de către utilizator, utilizatorul se angajează să apere pârâtul și să plătească integral toate costurile de apărare, precum și toate celelalte costuri legate de proces.

Declarație de securitate pentru achiziția cu cardul de credit 

Confidențialitatea informațiilor dvs. este protejată și securizată prin utilizarea celei mai recente tehnologii de criptare TLS. Paginile pentru plata pe internet sunt securizate prin utilizarea protocolului Secure Socket Layer (SSL) cu criptare a datelor pe 128 de biți. Criptarea SSL este o procedură de codificare a datelor pentru prevenirea accesului neautorizat în timpul transferului de date.

Acest lucru permite un transfer de date securizat și previne accesul neautorizat la date în timpul comunicării dintre utilizator și portalul de plăți Monri WebPay și viceversa.

Poarta de plăți Monri WebPay și instituțiile financiare fac schimb de date prin intermediul rețelei virtuale private (VPN), care este, de asemenea, protejată împotriva accesului neautorizat.

Monri Payments este un furnizor de servicii de plată certificat PCI DSS Level 1.

Numerele cardurilor de credit nu sunt stocate de către comerciant și nu sunt disponibile pentru personalul neautorizat.

Cardurile de plată acceptate sunt Mastercard®, Maestro® și Visa.

Pe lângă plățile cu cardul, plățile pot fi efectuate și prin intermediul sistemului PayCek, folosind criptomonede, prin intermediul aplicației KEKS Pay și prin intermediul unui bon de plată general sau al serviciilor bancare prin internet/mobil.

Întreținerea tehnică a site-ului

Administratorul site-ului îl întreține și îl îmbunătățește pentru a proteja confidențialitatea și interesele tuturor utilizatorilor săi, declarând că îl gestionează în conformitate cu standardele tehnice care permit pe deplin acest lucru, având la dispoziție un suport tehnic adecvat. Cu toate acestea, administratorul își rezervă posibilitatea ca, din motive obiective, să apară erori tehnice în funcționarea acestui site, pe care utilizatorii sunt obligați să le semnaleze imediat după apariția lor. Administratorul va încerca să elimine aceste erori cât mai curând posibil. Administratorul își rezervă dreptul de a interzice temporar accesul la anumite conținuturi ale acestui site din cauza lucrărilor de întreținere tehnică a site-ului, a introducerii de conținut nou și a altor motive justificate. Administratorul nu este responsabil pentru daunele cauzate utilizatorului ca urmare a dificultăților tehnice ale site-ului, iar utilizatorii renunță complet și permanent la orice pretenție de daune sau pretenții de orice alt tip împotriva administratorului și a reprezentanților săi legali, angajaților, voluntarilor, membrilor, colaboratorilor externi, partenerilor de afaceri și a tuturor celorlalte persoane fizice și juridice legate în orice mod în Croația și în străinătate. Având în vedere că acest site include link-uri către alte site-uri ca parte a activității sale, conținutul, securitatea și modul de lucru al acestor site-uri nu intră în sfera de responsabilitate a administratorului acestui site. Acest site deschide posibilitatea de a face publicitate, astfel încât utilizatorii sunt de acord cu o astfel de publicitate din partea unor terțe părți pe care administratorul o permite. În contextul publicității terților, conținutul materialelor publicitare nu intră în responsabilitatea administratorului acestui site. Administratorul folosește un software adecvat pentru a analiza această pagină, obținând astfel cunoștințe despre nevoile utilizatorilor săi, cu scopul de a îmbunătăți calitatea ofertei. În acest sens, sunt utilizate așa-numitele cookie-uri, fișiere text care sunt stocate pe computerul utilizatorului și care permit recunoașterea utilizatorului la vizitarea din nou a paginii, ceea ce permite efectuarea de analize de utilizare. Deși aceste fișiere text pot fi respinse sau șterse, este posibil ca unele funcții de pe site să nu mai poată fi utilizate pe deplin. Software-ul menționat colectează și stochează, de asemenea, date tehnice, inclusiv adresa IP a utilizatorului, fără ca persoanele care se află în spatele acestor date să fie identificate și fără a fi colectate date cu caracter personal. Utilizatorii acestui site își dau acordul pentru metoda descrisă mai sus pentru analiza utilizării acestui site.

Furnizarea de informații despre investitori

La finalizarea campaniei, administratorul va furniza titularului de proiect o listă cu toți investitorii care au sprijinit financiar proiectul sau și-au exprimat interesul pentru acesta. Lista va conține numele și prenumele acestora, adresa de domiciliu, telefon/telefon mobil, adresa de e-mail și suma pe care au plătit-o. Titularul de proiect se angajează să utilizeze lista investitorilor exclusiv pentru livrarea recompenselor promise în cadrul campaniei și să nu o folosească în scopuri de marketing sau să o transmită unor terțe părți care nu sunt menționate în echipa de proiect pe pagina campaniei.

Plata fondurilor colectate în cadrul campaniei

Administratorul va transfera fondurile către titularul de proiect în termen de 30 de zile de la încheierea campaniei la numărul IBAN furnizat de titularul de proiect. În cazul în care administratorul plătește titularului de proiect mai mulți bani decât cei colectați în cadrul campaniei, titularul de proiect este obligat să returneze banii în exces în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care titularul de proiect nu returnează suma plătită în plus în termenul stabilit, acesta este obligat să plătească o dobândă de întârziere, la care se va aplica cea mai mare dobândă permisă. Administratorul va livra titularului proiectului un raport privind taxele calculate la adresa de e-mail specificată pe pagina campaniei în termen de 7 zile de la încheierea campaniei. Titularul proiectului are dreptul de a obiecta la calcul în termen de 3 zile lucrătoare de la livrarea raportului. În cazul în care administratorul și utilizatorul nu pot ajunge la un acord cu privire la reclamație, administratorul își rezervă dreptul de a anula campania și de a face o rambursare a mizelor către toți investitorii, prin care mizele vor fi reduse cu valoarea costului tranzacției bancare și a tuturor costurilor aferente implementării campaniei.

Taxe pentru utilizarea platformei

Utilizatorii care prezintă campania pe platformă plătesc o taxă în funcție de suma totală de bani înregistrată pe pagina campaniei. Pagina Prețuri oferă informații despre modelele de facturare.

Soluționarea litigiilor

Utilizatorii se obligă să soluționeze toate eventualele litigii cu administratorul site-ului și cu persoanele fizice și juridice care au legătură cu acesta în orice mod, exclusiv pe cale pașnică. Utilizatorii sunt obligați să transmită toate obiecțiile imediat după apariția lor, în scris, la adresa oficială de e-mail a site-ului evidențiată la capitolul "Informații de bază despre administratorul site-ului". Administratorul site-ului le va comenta în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea lor. Utilizatorii sunt obligați să furnizeze toate informațiile suplimentare solicitate de către administratorul site-ului în termen de 3 zile lucrătoare în legătură cu reclamația pe care au depus-o. În cazul în care utilizatorul nu transmite informații suplimentare în termenul specificat sau nu comentează răspunsul primit, se consideră că reclamația a fost retrasă.

Interpretarea termenilor de utilizare

În cazul în care există vreo ambiguitate în ceea ce privește interpretarea Termenilor de utilizare, se va folosi versiunea croată a acestora.

Informații de bază despre proprietarul site-ului

Denumirea completă: Bona Fides Invest, meserie pentru servicii și comerț, proprietar: Zoran Rajn
Adresă: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb
PIN: 71566243964
Telefon mobil: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Site web: https://bonafidesinvest.eu/

Informații de bază despre administratorul site-ului

Denumirea completă: Centrul pentru Inovații Sociale și Dezvoltare Durabilă
Denumire prescurtată: CEDIOR
Adresă: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb
PIN: 12061569340
Număr de identificare: 02962462
Telefon mobil: +385 (0)98 611 467
E-mail: info@bonafidesinvest.eu
Site web: http://www.cedior.org/

ro_RORomână