Gi og vokse Hjelpe til

Sosialt ansvar

Spesielle kategorier av brukere får en fortrinnsrett

Francescos økonomi

Medlemmer av Economy of Francesco får en fortrinnsrett.

Støtte til Ukraina

Bruken av plattformen er gratis for innbyggerne i Ukraina som er berørt av krigen.

Støtte til Tyrkia

Bruken av plattformen er gratis for innbyggerne i Tyrkia som er rammet av jordskjelvet.

Støtte til Syria

Bruken av plattformen er gratis for innbyggerne i Syria som er rammet av jordskjelvet.
Der tillit møter investering Ærlighet

BFI - Beste venn for investeringer

Bona Fides er et latinsk begrep som betyr "god tro" eller "god overbevisning". Det brukes til å beskrive ærlighet, oppriktighet og pålitelighet i forretningsmessige og juridiske sammenhenger. Dette er viktige verdier som er avgjørende for vellykkede folkefinansieringskampanjer, ettersom investorene må ha tillit til prosjektet og plattformen de investerer på. Ved å velge navnet Bona Fides Invest understreker vi vår forpliktelse til ærlig og etisk innsamlingspraksis, noe som sikrer at alle kampanjer er pålitelige og troverdige.

nb_NONorsk bokmål