DRUŠTVENI DOPRINOS Nagrade

Naše nagrade i priznanja

Naš rad prepoznat je od strane poslovnog, civilnog, javnog i akademskog sektora diljem svijeta

MI SMO DIO EOF POKRETA

Franjina ekonomija (EoF) međunarodni je pokret mladih ekonomista, poduzetnika i kreatora promjena uključenih u proces stvaranja nove ekonomije na međunarodnoj razini.

Službena stranica: https://francescoeconomy.org/

NAGRADA PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU

Dobitnici smo nagrade Pravnog fakulteta u Zagrebu za izradu prvih pravnih tumačenja crowdfundinga.

CROWDSTREAM CERTIFIKAT KVALITETE

Primili smo Certifikat kvalitete od konzorcija organizacija okupljenih oko EU projekta CrowdStream, na kojem je vodeći partner Agencija za europske integracije i gospodarski razvoj (AEI) čiji je osnivač austrijsko Ministarstvo financija.

hrHrvatski