Δήλωση συλλογής και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς. Θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς μαζί μας και ενεργούμε σύμφωνα με αυτό και τους νομικούς κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για το πώς μπορείτε να παρακολουθείτε αυτές τις διαδικασίες και να ασκείτε τα δικαιώματά σας.

Τα συστήματα πληροφορικής μας προστατεύονται με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή διάδοση των δεδομένων σας, καθώς και από απώλεια ή διαγραφή.

Όλες οι πληροφορίες χρήστη φυλάσσονται αυστηρά και είναι διαθέσιμες μόνο στους υπαλλήλους που χρειάζονται τις πληροφορίες αυτές για την ολοκλήρωση της εργασίας. Όλοι οι υπάλληλοι και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας είναι υπεύθυνοι να ακολουθούν τις αρχές της προστασίας της εμπιστευτικότητας.

Ως χρήστης μας, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων και να υποβάλλετε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται από:
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης (CEDIOR)
Ante Jakšića 10, 10 000 Ζάγκρεμπ, Κροατία
PIN: 12061569340
+385 (0)98 611 467
info@bonafidesinvest.eu

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τη σύνδεση επενδυτών και κατόχων έργων, την επιχειρηματική αλληλογραφία και την αποστολή ειδοποιήσεων και δεν τα διαβιβάζουμε ούτε τα χρησιμοποιούμε για απρόβλεπτους σκοπούς.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιέχουν:

 • Όνομα και επώνυμο/επωνυμία εταιρείας,
 • Ταχυδρομική διεύθυνση,
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου.

Ειδοποίηση μέσω e-mail

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Mailchimp για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, καθώς και για τη διαχείριση των λιστών παραληπτών και των αρχείων διαγραφής και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι δικαίωμά σας να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τη λήψη των επικοινωνιών μας.

Δικαιώματα χρηστών

Σας εγγυόμαστε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης (πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τον τύπο) των δεδομένων σας,
 • Το δικαίωμα διόρθωσης (αφορά τις πληροφορίες που δώσατε),
 • Το δικαίωμα στη λήθη,
 • Δικαίωμα καταγγελίας σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Δικαίωμα πρόσβασης

  Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διαχειριζόμαστε και διατηρούμε στη μνήμη σας.

  Δικαίωμα διόρθωσης

  Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, πράγμα που θα κάνουμε εντός 3 εργάσιμων ημερών.

  Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν δεν θέλετε να είστε περαιτέρω χρήστης των υπηρεσιών ή εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους δηλωμένους σκοπούς.

  Το δικαίωμα εναντίωσης στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο βαθμό που η επεξεργασία αφορά τα δεδομένα σας. Εάν υποβάλετε μια τέτοια αντίρρηση:

  • σχετικά με ειδοποιήσεις ("ενημερωτικό δελτίο") - δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό,
  • σε σχέση με άλλες περιπτώσεις έννομου συμφέροντος - δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό με τον οποίο σχετίζεται η καταγγελία.

  Cookies

  Χρησιμοποιούμε cookies υπολογιστή στον ιστότοπό μας για να ενεργοποιήσουμε ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και να σας διευκολύνουμε στην πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας.

  Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

  Για όλες τις ερωτήσεις και τα αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους συντονιστές μας για την προστασία δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@bonafidesinvest.eu με τη σημείωση ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στο "Θέμα".

  Θα επεξεργαστούμε τα ερωτήματα και τα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και θα σας ενημερώσουμε για τα μέτρα που έχουμε λάβει.

  elΕλληνικά