Prohlášení o shromažďování a ochraně osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Chceme, abyste se u nás cítili bezpečně, a jednáme v souladu s tím i s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Níže vás informujeme o účelech, pro které shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, a o tom, jak můžete tyto postupy sledovat a uplatňovat svá práva.

Naše IT systémy jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti neoprávněnému přístupu, změně nebo šíření vašich údajů, jakož i proti jejich ztrátě nebo vymazání.

Všechny informace o uživatelích jsou přísně střeženy a jsou k dispozici pouze zaměstnancům, kteří je potřebují k plnění svých úkolů. Všichni naši zaměstnanci a obchodní partneři jsou povinni dodržovat zásady ochrany důvěrných informací.

Jako náš uživatel máte právo na informace o nakládání s vašimi osobními údaji a na podání žádosti o uplatnění vašich práv.

Zpracování osobních údajů provádí:
Centrum pro sociální inovace a udržitelný rozvoj (CEDIOR)
Ante Jakšića 10, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko
PIN: 12061569340
+385 (0)98 611 467
info@bonafidesinvest.eu

Účely a právní základ zpracování údajů

Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely propojení investorů a nositelů projektů, obchodní korespondence a zasílání oznámení a nepředáváme je dále ani je nepoužíváme k nepředvídaným účelům.

Údaje, které shromažďujeme, mohou obsahovat:

 • Jméno a příjmení / název společnosti;
 • Poštovní adresa;
 • E-mailová adresa;
 • Číslo mobilního telefonu nebo pevné linky.

Oznámení e-mailem

K doručování newsletterů, správě seznamů příjemců a záznamů o odhlášení z odběru používáme platformu Mailchimp a přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně údajů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Je vaším právem přijímat nebo odmítat zasílání našich sdělení.

Práva uživatelů

Zaručujeme vám následující práva:

 • Právo na přístup (informace o rozsahu a typu) vašich údajů;
 • Právo na opravu (týká se vámi poskytnutých informací);
 • Právo být zapomenut;
 • Právo podat stížnost na používání osobních údajů.

  Právo na přístup

  Máte právo na informace o svých osobních údajích, které spravujeme a uchováváme v paměti.

  Právo na opravu

  Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, což provedeme do 3 pracovních dnů.

  Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Máte právo bez zbytečného odkladu dosáhnout anonymizace svých osobních údajů, pokud nechcete být dalším uživatelem služeb nebo pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje používali k uvedeným účelům.

  Právo vznést námitku proti použití osobních údajů

  Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na plnění našich oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém se zpracování týká vašich údajů. Pokud takovou námitku podáte:

  • ohledně oznámení ("newsletter") - k tomuto účelu vaše osobní údaje nepoužijeme;
  • v souvislosti s jinými případy oprávněného zájmu - vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat za účelem, kterého se stížnost týká.

  Soubory cookie

  Na našich webových stránkách používáme počítačové soubory cookie, abychom umožnili určité technické funkce a usnadnili vám navigaci na našich webových stránkách.

  Jak můžete uplatnit svá práva

  Veškeré dotazy a žádosti týkající se vašich osobních údajů směřujte na naše koordinátory ochrany údajů na e-mailové adrese info@bonafidesinvest.eu s poznámkou OCHRANA ÚDAJŮ v kolonce "Předmět".

  Vaše dotazy a žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu a v souladu se zákonnými povinnostmi a budeme vás informovat o přijatých opatřeních.

  cs_CZČeština