ČASTO KLADENÉ DOTAZY Crowdfunding

Často kladené otázky

Máte otázky? Máme pro vás odpovědi! Naše stránka s nejčastějšími dotazy je Sherlock Holmes, který vyřeší vaše záhady a nenechá žádnou otázku bez odpovědi.

Co je Bona Fides Invest?

Bona Fides Invest je fintechová společnost se sídlem v EU, která celosvětově pomáhá jednotlivcům a organizacím financovat jejich projekty prostřednictvím crowdfundingu.

Co je crowdfunding?

Crowdfunding je inovativní a demokratický model financování projektů, který zahrnuje veřejnou prezentaci podniku, obvykle prostřednictvím online platformy, a umožňuje občanům investovat do něj peníze z altruistických důvodů nebo s cílem dosáhnout zisku či jiného prospěchu. Je možné využít několik investičních modelů: dary, nákup s časovým odstupem, půjčky, investice do majetkových podílů, investice do podílů na zisku a hybridní modely. - Definice: Zoran Rajn, generální ředitel Mezinárodního centra pro crowdfunding (ICFC).

Proč crowdfunding?

Crowdfunding se stal klíčovým, protože umožňuje snadnější financování iniciativ, ať už jsou v rané fázi růstu, nebo ve fázi zralosti. Světová banka předpovídá, že do roku 2025 bude crowdfunding generovat roční investice ve výši 1TP495 miliard, přičemž některé zdroje uvádějí až 1TP4300 miliard.

Kdo může platformu používat?

Platformu Bona Fides Invest mohou využívat všechny fyzické osoby (fyzické osoby, řemeslníci, živnostníci, vedlejší profese, svobodná povolání, rodinné farmy atd.) a právnické osoby (společnosti, družstva, nevládní organizace, nadace, soukromé instituce, finanční instituce, mezivládní organizace, veřejné orgány, státní agentury, ministerstva, komory, velvyslanectví, města, obce, školky, školy, vysoké školy, univerzity atd.). Všichni uživatelé platformy musí být plnoletí, tj. plně způsobilí k podnikání.

Které země jsou podporovány?

Působíme na všech kontinentech ve 196 zemích. Naše crowdfundingová platforma vítá kreativní mozky ze všech koutů světa!

Jaké typy projektů jsou na platformě povoleny?

Vítáme širokou škálu projektů - podnikatelské projekty, komunitní iniciativy, charitativní účely, osobní fundraising atd. Důležité je, aby projekt a tým splňovaly naše etické zásady a podmínky používání. Zde si můžete přečíst o našich etických pravidlech: https://bonafidesinvest.eu/our-ethics/.

Jaké kroky jsou nutné k zahájení kampaně?

Chcete-li zahájit kampaň, vyberte cenový model a zašlete e-mailem shrnutí projektu na adresu info@bonafidesinvest.eu. Poté obdržíte další pokyny od naší zákaznické podpory.

Jak dlouho trvá přezkoumání a schválení projektu?

Po odeslání vašeho projektu k posouzení jej náš tým pečlivě posoudí a zajistí, aby splňoval naše pokyny a podmínky použití. Proces přezkoumání obvykle trvá několik pracovních dnů, ale může se lišit v závislosti na složitosti projektu. Za určitých zvláštních okolností může být projekt schválen ještě týž den, kdy byl předložen.

Jaké jsou povinnosti tvůrců kampaní?

Tvůrci kampaní jsou povinni: 1) poskytnout veškeré informace o projektu a týmu, které si platforma vyžádá; 2) odpovědět na všechny dotazy investorů; 3) ukázat investorům, jaká práva a povinnosti pro ně z investice vyplývají; 4) dodržovat závazky a termíny vůči investorům; 5) vynakládat peníze přesně tak, jak je uvedeno v rozpočtu projektu; 6) dbát na dodržování zákonů a dalších předpisů.

Jak dlouho může shromažďování finančních prostředků trvat?

Každý uživatel si může svobodně zvolit, jak dlouho bude kampaň trvat.

Používá platforma pevný nebo flexibilní model financování?

Společnost Bona Fides Invest používá oba modely.

Co je to fixní model?

V případě pevně stanoveného modelu si tvůrce kampaně stanoví konkrétní cíl financování, kterého musí dosáhnout v předem stanoveném časovém rámci. Kreditní karty podporovatelů jsou strženy pouze v případě, že projekt dosáhne svého cíle financování do konce kampaně. Pokud není cíl splněn, nejsou vybrány žádné peníze a karty podporovatelů nejsou strženy.

Co je flexibilní model?

Flexibilní model, známý také jako model "keep-it-all", umožňuje tvůrcům kampaní získat vybrané prostředky bez ohledu na to, zda dosáhnou svého původního cíle financování. Kreditní karty podporovatelů jsou strženy ihned po složení příspěvku bez ohledu na to, zda kampaň dosáhne svého cíle financování, či nikoli. I když projekt nedosáhne cílové částky, tvůrce má stále přístup k finančním prostředkům a může je použít na pokračování svého projektu.

Jaké platební metody společnost Bona Fides Invest přijímá?

Prostřednictvím platformy Bona Fides Invest je možné provádět platby pěti různými kanály: 1) karty Visa, MasterCard a Maestro; 2) Aircash; 3) KEKS Pay; 4) kryptoměny prostřednictvím Paycek; 5) obecný platební doklad nebo internetové/mobilní bankovnictví.

Kolik stojí používání platformy?

Platforma využívá čtyři cenové modely - vzdělávací model, model Best Buy, model Challenge a model na klíč. Více informací o nich najdete zde: https://bonafidesinvest.eu/pricing/

Je za používání platformy k dispozici sleva?

Některé skupiny uživatelů mají nárok na slevy. Zde jsou další informace o slevách: https://bonafidesinvest.eu/social-responsibility/.

Jak mohu kampaň podpořit?

Chcete-li podpořit kampaň, jednoduše si najděte projekt, který vám vyhovuje, a vyberte si model financování. Poté můžete bezpečně přispět prostřednictvím naší platformy různými platebními metodami.

Jsou mé platební údaje zabezpečené?

Ano, společnost Bona Fides Invest bere bezpečnost a soukromí vašich platebních údajů vážně. K zajištění bezpečnosti vašich transakcí používáme zabezpečené platební brány a šifrovací protokoly.

Jak společnost Bona Fides Invest zajišťuje autenticitu projektů a jejich tvůrců?

Společnost Bona Fides Invest přijímá komplexní opatření k zajištění legitimity a pravosti projektů a jejich tvůrců. Každou předloženou projektovou žádost přezkoumáváme, abychom ověřili totožnost a záměry tvůrce. Navíc naše komunita podporovatelů hraje roli při nahlašování jakýchkoli podezřelých nebo zavádějících kampaní.

Mohu po podpoře projektu zrušit svůj slib?

Závazek lze zrušit pouze v průběhu kampaně. Zrušení není možné po skončení kampaně. Pokud však nastanou polehčující okolnosti, můžete se obrátit na tvůrce projektu a situaci s ním projednat.

Jak získám odměnu jako podporovatel?

Po úspěšném financování projektu budou tvůrci projektu komunikovat s podporovateli, aby shromáždili potřebné informace a doručili odměny. Tvůrci projektu nesou výhradní odpovědnost za splnění slibů daných podporovatelům a za dodání projektu podle popisu.

Je počet projektů, které mohu podpořit, omezen?

Ne, počet projektů, které můžete podpořit, není omezen. Můžete podpořit libovolný počet projektů v závislosti na svých zájmech a rozpočtu.

Jak mohu být informován o nových projektech a kampaních?

Chcete-li být informováni o nových projektech a kampaních, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru a sledovat nás na sociálních sítích. Budete pravidelně dostávat aktuální informace o nejnovějších projektech a zajímavých příležitostech k podpoře inovativních nápadů.

Jak mohu kontaktovat společnost Bona Fides Invest a požádat o podporu?

V případě jakýchkoli dotazů, obav nebo technických problémů se můžete obrátit na náš tým zákaznické podpory prostřednictvím kontaktní stránky na webových stránkách. Jsme vždy připraveni vám pomoci na vaší cestě za crowdfundingem.

Máte další otázky? Neváhejte se na nás kdykoli obrátit! Náš tým vám ochotně pomůže, jak jen to bude možné. Šťastné crowdfundingové financování!

Unikátní metodika crowdfundingu jako otisk prstu Výrazné

Věděli jste, že Chorvat Ivan Vučetić vynalezl techniku snímání otisků prstů zvanou daktyloskopie?

cs_CZČeština