Декларация за събиране и защита на лични данни

Вашата поверителност е важна за нас. Искаме да се чувствате в безопасност при нас и действаме в съответствие с това и със законовите разпоредби за защита на личните данни.

По-долу ви информираме за целите, за които събираме и използваме вашите лични данни, и за това как можете да наблюдавате тези процедури и да упражнявате правата си.

Нашите ИТ системи са защитени с технически и организационни мерки срещу неоторизиран достъп, промяна или разпространение на вашите данни, както и срещу загуба или изтриване.

Цялата потребителска информация се пази строго и е достъпна само за служителите, които се нуждаят от нея за изпълнение на работата. Всички наши служители и бизнес партньори са отговорни за спазването на принципите за защита на поверителността.

Като наш потребител имате право да получавате информация за обработката на вашите лични данни и да отправяте искания за упражняване на вашите права.

Обработката на лични данни се извършва от:
Център за социални иновации и устойчиво развитие (CEDIOR)
Ante Jakšića 10, 10 000 Загреб, Хърватия
ПИН: 12061569340
+385 (0)98 611 467
info@bonafidesinvest.eu

Цели и правно основание на обработката на данни

Използваме вашите лични данни изключително за целите на свързването на инвеститори и притежатели на проекти, за бизнес кореспонденция и изпращане на известия, като не ги предаваме и не ги използваме за непредвидени цели.

Данните, които събираме, могат да съдържат:

 • Име и фамилия/наименование на компанията;
 • Пощенски адрес;
 • Имейл адрес;
 • Номер на мобилен телефон или стационарен номер.

Уведомяване по електронна поща

Използваме платформата Mailchimp за предоставяне на бюлетини, както и за управление на списъци с получатели и записи за отписване, и предприемаме всички необходими мерки за защита на данните в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни. Ваше право е да приемете или да откажете да получавате нашите съобщения.

Права на потребителя

Ние ви гарантираме следните права:

 • Право на достъп (информация за обхвата и вида) до вашите данни;
 • Правото на корекция (отнася се до предоставената от вас информация);
 • Правото да бъдеш забравен;
 • Право на жалба относно използването на лични данни.

  Право на достъп

  Имате право на информация за вашите лични данни, които управляваме и съхраняваме в паметта си.

  Право на коригиране

  Имате право да коригирате неверни лични данни, свързани с вас, което ние ще направим в рамките на 3 работни дни.

  Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

  Имате право да получите анонимизиране на личните си данни без ненужно забавяне, ако не желаете да бъдете по-нататъшен потребител на услугите или ако не желаете да използваме личните ви данни за посочените цели.

  Право на възражение срещу използването на лични данни

  Ако обработката на вашите лични данни се основава на изпълнението на нашите законни интереси, имате право да възразите по всяко време срещу такава обработка на лични данни, доколкото обработката е свързана с вашите данни. Ако подадете такова възражение:

  • относно известия ("бюлетин") - няма да използваме личните ви данни за тази цел;
  • свързани с други случаи на легитимен интерес - няма да продължим да обработваме Вашите лични данни за целта, с която е свързана жалбата.

  Бисквитки

  Използваме компютърни "бисквитки" на нашия уебсайт, за да активираме определени технически функции и да улесним навигацията ви в нашия уебсайт.

  Как можете да упражните правата си

  За всички въпроси и искания, свързани с личните ви данни, моля, свържете се с нашите координатори по защита на данните на имейл адрес info@bonafidesinvest.eu със забележка ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ в полето "Тема".

  Ще обработваме вашите запитвания и искания без неоправдано забавяне и в съответствие със законовите задължения и ще ви информираме за предприетите мерки.

  bg_BGБългарски