Социален принос Награди

Нашите награди и признания

Работата ни е призната от бизнеса, гражданския, публичния и академичния сектор по целия свят.

ние сме част от движението EoF

Икономиката на Франческо (EoF) е международно движение на млади икономисти, предприемачи и инициатори на промени участват в процес на приобщаващ диалог и млада, динамична, глобална промяна в посока към нова икономика.

Официален уебсайт: https://francescoeconomy.org/

Награда на Юридическия факултет в Загреб

Получихме награда от Юридическия факултет в Загреб за създаването на първите правни тълкувания на груповото финансиране.

Сертификат за качество CrowdStream

Имаме Сертификат за качество от консорциума от организации, обединени около проекта на ЕС CrowdStream, в който е водещ партньор Агенция за европейска интеграция и икономическо развитие (AEI) чийто основател е австрийското министерство на финансите.

bg_BGБългарски